Copyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas Prochnow

Radioaktivität // 2015
Acryllack auf MDF- Holzplatten
139 × 187 × 250 cm


Radioaktivität // 2015
acrylic on mdf wood boards
139 × 187 × 250 cm