Copyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas Prochnow

Plattenpressen Phase1 // 2008
Sperrholzplatten geschichtet
125 × 135 × 25 cm


Plattenpressen Phase1 // 2008
plywood sheet stacked
125 × 135 × 25 cm